BCNA

 

Date: 05/24/14

 
Archives
Telecharger mp3 file
 
 
Photo
Grille des Programmes

Programme Radio Fulbe Inter

--------
Mardi
Cheikhou O Dia - Welnere
2:00 PM New York
19h00 GMT
Pour Participer
Tel:1-917-386-2143
--------
Cheikhou O Dia - Hiirde Fulbe
04:00 PM New York
21h00 GMT
Pour Participer
Tel:1-917-386-2143
--------
Thierno Sy - Dingiral Kongudi Pulaar
07:00 PM New York
00h00 GMT
Pour Participer
Tel:1-917-386-2143
--------
Mercredi
Amadou Sy - Adu miijoma
4:00 PM New York
21h00 GMT
Pour Participer
Tel:1-917-386-2143
Mercredi

--------
Jeudi
Thierno Abdoulaye Dia - Diine
4:00 PM New York
21h00 GMT

--------
Vendredi
--------
Samedi
Aissata Diallo - Ouseynou Sow
1:00 PM New York
18h00 GMT
--------
Samedi
Nially Daff / Hamel Toure
4:00 PM New York
21h00 GMT
--------
Dimanche
Bibi Dia
1:00 PM New York
18h00 GMT
--------
Dimanche
Amadou Toure
3:00 PM New York
20h00 GMT
--------
Radio Fulbe Inter
Bonne & Heureuse Annee 2011